نمایندگی چلسی در استان ها

درخواست نمایندگی کیک و کلوچه چلسی

درخواست نمایندگی کیک و کلوچه چلسی

 • نمایندگی داریم
 • نمایندگی نداریم

درخواست نمایندگی فروش :


مشخصات شرکت / پخش :

 • شرکت :

 • نوع فعالیت :

 • مدت فعالیت :

 • استان :

 • شهر :

 • شماره ثبت :

 • شماره پروانه کسب :

 • آدرس دفتر :

 • تلفن دفتر :

 • آدرس انبار :

 • تلفن انبار :


مشخصات مدیر / عامل :

 • نام و نام خانوادگی :

 • نام پدر :

 • تاریخ تولد :

 • شماره شناسنامه :

 • کد ملی :

 • اسکن کارت ملی : (حداکثر 2 مگابایت)

 • کد اقتصادی :

 • آدرس محل سکونت :

 • تلفن ثابت :

 • تلفن همراه :


امکانات پخش :

 • مساحت دفتر (متر مربع): • مساحت انبار (متر مربع): • تعداد و نوع خودرو : • تعداد ویزیتور :

 • محدوده فعالیت :

 • مراکز تحت پوشش :


اطلاعات حساب بانکی :

 • شماره حساب :

 • بانک :

 • شعبه :

 • نام صاحب حساب :

 • تلفن بانک :


شرکت های همکار (اختیاری):

 • نام شرکت :

 • محصولات :

 • نام مدیر فروش :

 • تلفن شرکت :


 • پیام شما (اختیاری):


محصولات صفحه اصلی